Informacja o Ochronie Prywatności w Mediach Społecznościowych

Ochrona danych osobowych jest szczególnie ważna dla ETI European Food Industries Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (my, nasz, nasze, ETI). Niniejszy dokument dotyczy tego, w jaki sposób i dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe, które ujawniają Państwo w ramach jakichkolwiek działań na naszych profilach w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter – razem jako Profil), w tym Państwa polubienia, posty lub komentarze albo jakikolwiek inny rodzaj reakcji na zawartości naszego Profilu (w tym zarządzania pytaniami zadawanymi administratorowi Profilu). Wyjaśniamy również, jakie przysługują Państwu prawa w związku z tego rodzaju przetwarzaniem.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest ETI European Food Industries Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18b, 02-676, Polska.

W przypadku pytań lub chęci skorzystania ze swoich praw należy skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu e-mail dataprotection@etietieti.com, lub wysłać pismo do ETI na adres wspomniany powyżej.

Jakie dane osobowe przetwarzamy, dlaczego i na jakiej podstawie?

Możemy przetwarzać Państwa dane, takie jak imię i nazwisko, identyfikator użytkownika, zdjęcie profilowe, Państwa posty, komentarze i inne interakcje z naszym Profilem. Podanie danych jest dobrowolne.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dostarczania Państwu treści zamieszczonych na naszym Profilu, udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania lub podjęcia innych działań w związku z Państwa aktywnością na Profilu, prowadzenia Profilu w celu zapewnienia integralności i bezpieczeństwa, a także prowadzenie analiz i statystyk związanych z korzystaniem z Profilu przez użytkowników, w tym zbieranie danych o liczbie polubień, komentarzy i udostępnień związanych z Profilem lub zamieszczonymi na nim treściami.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Mianowicie zapewniamy, że zapewniamy Państwu jako użytkownikowi Profilu odpowiednią obsługę utrzymania i zarządzania naszą korespondencją, a także integralność i bezpieczeństwo Profilu poprzez moderowanie wpisów i komentarzy lub analizę aktywności użytkowników, w szczególności w celu dopasowania treści wyświetlanej na Profilu do potrzeb i zainteresowań naszych użytkowników. Jeżeli jednak dodając posty, komentarze lub w inny sposób odpowiadając na treści naszego Profilu lub komunikując się z nami, zdecydują się Państwo przekazać nam dane osobowe, których nie możemy wykorzystać na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przyjmujemy, że podając te informacje, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w wyżej wymienionych celach.

Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Treści, które udostępniają Państwo w Profilu, będą przetwarzane jako część Profilu, dopóki nie zostaną przez Państwa usunięte. Dane, które podają Państwo w ramach korespondencji z nami, będą przechowywane nie dłużej niż 1 rok. Dane przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu będą również przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa skutecznego sprzeciwu lub ustania prawnie uzasadnionego interesu, a dane przetwarzane na podstawie Państwa zgody będą przechowywane nie dłużej niż do czasu wycofania zgody.

W razie pytań prosimy o kontakt na adres e-mail podany w dziale „Kto jest administratorem Państwa danych?”.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Ujawniamy Państwa dane osobowe w następujących przypadkach:

● Gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności na wniosek Prokuratury, Policji i innych organów państwowych,

● Gdy jest to niezbędne w celu zaspokojenia naszych potrzeb, w szczególności kancelariom prawnym, biurom księgowym, audytorom, operatorom pocztowym, bankom, dostawcom usług płatniczych lub firmom kurierskim.

Państwa dane osobowe udostępniamy również podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w celu:

● Świadczenia usług marketingowych, w szczególności naszym agencjom marketingowym odpowiedzialnym za zarządzanie Profilami.

● Świadczenia usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostawa lub utrzymanie systemów i aplikacji informatycznych,

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji o przekazywaniu danych lub otrzymania kopii standardowych klauzul umownych.

Ponadto Państwa dane, które ujawnili Państwo na swoim Profilu, mogą być dostępne dla innych użytkowników tego dostawcy mediów społecznościowych (lub Profilu). Państwa dane osobowe są również przetwarzane przez dostawców mediów społecznościowych, na których zarządzamy naszymi Profilami (np. Facebook, Instagram).

Możemy przetwarzać dane statystyczne dotyczące Państwa aktywności na naszych Profilach. W tym zakresie, w przypadku naszego Profilu na Facebooku i Instagramie, Państwa dane są kontrolowane przez nas i Facebooka dla celów statystycznych. Regulacje dotyczące zakresu współadministrowania znajdują się pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Zgodnie z tymi regulacjami Facebook ponosi podstawową odpowiedzialność za przetwarzanie Państwa danych na potrzeby statystyk oraz za wypełnienie wszelkich stosownych obowiązków wynikających z RODO w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu.

Ponadto zasady przetwarzania danych osobowych przez dostawców mediów społecznościowych opisane są w politykach prywatności poszczególnych dostawców, np.:

● Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

● Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

● Twitter: https://twitter.com/en/privacy

● YouTube: https://policies.google.com/privacy

Jakie prawa Państwu przysługują?

Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu i sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, jak również prawo do żądania od nas przekazania innej organizacji danych, które zostały przez Państwa nam przekazane (na których przetwarzanie wyrazili Państwo zgodę lub, które zostały nam przez Państwa przekazane w celu zawarcia umowy). Przysługuje Państwu również prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawa te mogą zostać ograniczone np. w przypadku, gdy spełnienie Państwa żądania ujawniłoby dane osobowe innej osoby, co prowadziłoby do naruszenia praw osoby trzeciej (w tym naszych praw) lub jeśli zwrócą się Państwo do nas z prośbą o usunięcie danych, których wymagamy na mocy prawa lub istnieją ważne i prawnie uzasadnione interesy w celu ich zachowania. Właściwe odstępstwa zostały zawarte zarówno w RODO, jak i w lokalnych przepisach dotyczących ochrony danych wdrażających RODO. ETI poinformuje Państwa o wszelkich istotnych odstępstwach, na których opiera się, odpowiadając na dowolne Państwa żądanie.

W przypadku nierozwiązanych kwestii przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/).

W przypadku pytań, chęci wycofania swojej zgody lub skorzystania z przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt na adres e-mail podany w dziale „Kto jest administratorem Państwa danych?”.