NAPISZ DO NAS

Wszystkie informacje są poufne.
* Pozycje z gwiazdką muszą być wypełnione


Poprzez wypełnienie poszczególnych pól niniejszego formularza wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na otrzymane od Państwa wiadomości lub żądania przez polską spółkę ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A. oddział w Polsce oraz turecką spółkę ETI GIDA SANAYI VE TICARET A.S., pełniących funkcję administratorów danych. Informujmy, że Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w Turcji, która nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i w odniesieniu do której Komisja Europejska nie wydała decyzji w sprawie adekwatności stopnia ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji oraz dowiedzieć się, w jaki sposób można wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, należy zapoznać się z treścią Polityki prywatności i plików cookie.

Dane dotyczące produktu

Tak Nie

Liczba pozostałych znaków

500

Twoja wiadomość powinna zawierać maksymalnie 500 znaków


Dłuższą wiadomość można przesłać na adres eti.polska@etigida.com.tr .

Należy pamiętać, że firma ETi GIDA SANAYI VE TICARET A.S. z siedzibą w Turcji jest administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomości i zapytania lub obsługi Państwa reklamacji. Przysługują Państwu prawa przetwarzania, takie jak dostęp do swoich danych osobowych, ich sprostowanie lub usunięcie, żądanie ograniczenia przetwarzania lub wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych znajdą Państwo w naszej Polityce prywatności i plików cookie. *

Polityka prywatności i plików cookie
dotycząca Strony Internetowej www.etietieti.pl

1. Wstęp
2. W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe?
3. Z jakich plików cookie korzystamy na Stronie Internetowej?
4. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
5. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
6. Jakie mają Państwo prawa w związku ze swoimi danymi osobowymi?

1. Wstęp

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookie zawiera opis sposobu przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.etietieti.ro („Strona Internetowa”).

Podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej, pełniące funkcję administratorów danych osobowych, to:

 • ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A. oddział w Polsce (spółka polska zare-jestrowana pod numerem KRS: 0000721595, z siedzibą pod adresem 02-678 Warszawa, ul. Postępu 18 B , budynek ORION , 11p. ), oraz
 • ETI GIDA SANAYI VE TICARET A.S. (spółka turecka posiadająca unikalny numer ewidencyjny 3810026750, z siedzibą pod adresem Hoşnudiye Mahallesi, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi No:11 - Tepebaşı ESKISEHIR / TURCJA),

zwane dalej w niniejszej Polityce prywatności i plików cookie łącznie jako „ETi” lub „my”.

Państwa dane osobowe, które przetwarzamy w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej, zostały przez Państwa przekazane podczas wypełniania formularza w jednej z zakładek Strony Internetowej lub zostały przez nas pozyskane za pośrednictwem plików cookie działających na Stronie Internetowej (w zakresie obejmującym np. adres IP, nazwę domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, jak również w zakresach określanych przez wydawców poszczególnych plików cookies, opisanych w tabeli w punkcie 3. poniżej).

Nie przechowujemy informacji ani plików cookie, oraz nie uzyskujemy dostępu do informacji zapisanych w Państwa urządzeniu końcowym (na komputerze, w telefonie, tablecie itp.), z wyjątkiem okoliczności opisanych w pkt. 3 poniżej.

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki prywatności i plików cookie. W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania wyjaśnień prosimy o kontakt na adres e-mail: dataprotection@etietieti.com.

W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe?

W związku z korzystaniem ze Strony Internetowej gromadzimy dane osobowe, które są niezbędne do realizacji następujących celów:

 • analizowanie sposobu korzystania ze Strony Internetowej przez użytkowników za po-mocą analitycznych plików cookies w tym w szczególności w celu dostosowania wyglądu Strony Internetowej do oczekiwań naszych użytkowników, w celu monitor-owania ruchu na stronach Strony Internetowej oraz celem porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez użytkowników;
 • zarządzanie reklamą na podstawie zainteresowań użytkowników, za pomocą anali-tycznych plików cookie i/lub plików cookie związanych z mediami społecznościowymi;
 • udzielanie odpowiedzi na wiadomości lub żądania otrzymane za pośrednictwem formu-larza znajdującego się w zakładce „Kontakt” na Stronie Internetowej;
 • analizowanie wniosków otrzymanych za pośrednictwem formularza znajdującego się w zakładce „Kariera” na Stronie Internetowej oraz przeprowadzanie procesu rekrutacji.

Ponieważ przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku; dalej jako „RODO”), mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę, przesyłając nam odnośne żądanie, korzystając z formularza znajdującego się w zakładce „Kontakt” na Stronie Internetowej lub przesyłając je na adres e-mail lub którykolwiek z adresów pocztowych wskazanych w pkt. 1 powyżej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W odniesieniu do plików cookie, których wykorzystywanie wymaga Państwa uprzedniej zgody, mogą Państwo wycofać swoją zgodę w sposób wskazany w pkt. 3 poniżej.

W wypadku formularzy w zakładkach „Kariera” i „Kontakt” na Stronie Internetowej, pola, których wypełnienie jest niezbędne do zrealizowania określonego celu, oznaczone są gwiazdką. Podanie niniejszych danych osobowych nie stanowi realizacji wymogu ustawowego ani umownego ani nie stanowi warunku zawarcia umowy. Nie są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych. Jeżeli nie zostaną one uzupełnione, nie będziemy mogli rozpocząć procesu rozpatrywania Państwa wniosku lub żądania. Jednocześnie nie mają Państwo obowiązku wypełniać pól, które nie zostały oznaczone gwiazdką.

3. Z jakich plików cookie korzystamy na Stronie Internetowej?

Nie przechowujemy informacji ani plików cookie, oraz nie uzyskujemy dostępu do informacji zapisanych w Państwa urządzeniu końcowym (na komputerze, w telefonie, tablecie itp.), chyba że uzyskamy Państwa uprzednią zgodę lub takie działania mają jedynie na celu wykonanie transmisji komunikatu za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej lub gdy są szczególnie ważne w celu dostarczania usługi społeczeństwa informacyjnego, wyraźnie zażądanej przez Państwa.

Plik „cookie” to niewielki plik, którego treść składa się z liter i cyfr, który może zostać zapisany w urządzeniu końcowym użytkownika (na komputerze, w telefonie, tablecie itp.), gdy użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu internetowego za pośrednictwem aplikacji służącej do przeglądania stron internetowych („przeglądarka internetowa”). Plik cookie umożliwia jego wydawcy identyfikację urządzenia końcowego, w którym plik cookie został zapisany, w okresie ważności takiego pliku cookie.

Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu końcowym użytkownika.

Strona Internetowa wykorzystuje następujące pliki cookie:

Nazwa pliku cookie

Wydawca
(Eti lub strona trzecia)

Cel

Informacje zapisane w pliku cookie i informacje, do których plik cookie uzyskuje dostęp

Okres ważności

Wymagana uprzednia zgoda (tak/nie)

_gat_UA122025373-1

Google

Śledzenie sposobu użytkowania stron internetowych

Plik ten służy do odróżniania każdego z użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanej liczby jako identyfikatora klienta.

Brak terminu ważności

tak

OptanonConsent

OneTrust

Zgoda na wykorzystywanie plików cookie

Informacja o kategoriach plików cookie wykorzystywanych na danej stronie internetowej oraz o tym, czy użytkownicy udzielili lub wycofali swoją zgodę na wykorzystywanie plików cookie w każdej z tych kategorii

Brak terminu ważności

nie

W odniesieniu do plików cookie, których wykorzystywanie wymaga Państwa uprzedniej zgody, prosimy o wyrażenie takiej zgody na banerze wyświetlanym na ekranie początkowym Strony Internetowej. Takie pliki cookie są domyślnie ustawione jako nieaktywne. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na ich wykorzystywanie, mogą ją Państwo w każdej chwili wycofać, zmieniając ustawienia plików cookie w Przeglądarce Internetowej. Brak zgody oznaczać będzie niemożliwość dostosowania wyświetlanych na Stronie Internetowej treści reklamowych do analitycznie określonych zainteresowań użytkownika oraz brak możliwości identyfikacji użytkownika.

Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez użytkownika przeglądarki. Zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.

4. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe zbierane w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej są przetwarzane przez dwóch administratorów danych wskazanych w pkt. 1 powyżej, którzy mogą przekazywać Państwa dane osobowe określonym podmiotom (podmiotom przetwarzającym), w celu ich przetwarzania przez takie podmioty w imieniu i na polecenie administratorów danych.

W związku z tym możemy korzystać z usług podmiotów przetwarzających na potrzeby prowadzenia Strony Internetowej (np. dostawców usług IT) lub w celu przetwarzania danych osobowych zebranych za pośrednictwem formularzy znajdujących się w zakładkach „Kariera” lub „Kontakt” na Stronie Internetowej (np. dostawcy usług contact center).

Aby uzyskać informacje o podmiotach przetwarzających, z których usług korzystamy, mogą Państwo wysłać do nas odnośne żądanie, korzystając z formularza znajdującego się w zakładce „Kontakt” na Stronie Internetowej lub przesyłając je na adres e-mail lub którykolwiek z adresów pocztowych wskazanych w pkt. 1 powyżej.

Jednocześnie, w wypadku plików cookie podmiotów zewnętrznych, dostęp do Państwa danych osobowych będą również miały takie podmioty zewnętrzne (np. Google, która jest firmą amerykańską).

Nie będziemy ujawniać Państwa danych osobowych żadnym innym podmiotom zewnętrznym, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę lub będziemy do tego zobowiązani przez odnośne organy władzy lub obowiązujące przepisy prawa.

W celach określonych w pkt. 2 powyżej, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora ETI GIDA SANAYI VE TICARET A.S. w Turcji, która nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i w odniesieniu do której Komisja Europejska nie wydała decyzji w sprawie adekwatności stopnia ochrony danych. Należy to mieć na uwadze przy wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej.

5. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Za wyjątkiem wypadków, w których obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej lub zobowiązują nas do innego postępowania, będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres nie dłuższy, niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane osobowe są przetwarzane.

W związku z powyższym:

 • w wypadku wniosków otrzymanych za pośrednictwem formularza znajdującego się w zakładce „Kariera” na Stronie Internetowej – będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres nie dłuższy, niż jest to konieczne do przeanalizowania wniosku i przeprowadzania procesu rekrutacji;
 • w wypadku formularza znajdującego się w zakładce „Kontakt” na Stronie Internetowej – będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres nie dłuższy, niż jest to konieczne w celu udzielenia odpowiedzi na otrzymane od Państwa wiadomości lub żądania oraz potwierdzenia prowadzenia z Państwem korespondencji;
 • w wypadku danych osobowych zbieranych za pomocą plików cookie wykorzysty-wanych na Stronie Internetowej – dane te będą przetwarzane w okresie ważności plików cookie (zgodnie z informacją w pkt. 3 powyżej).

W każdym wypadku, jeżeli wycofają Państwo swoją zgodę, zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych i usuniemy je, z wyjątkiem wypadków, w których obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej lub zobowiązują nas do innego postępowania.

6. Jakie mają Państwo prawa w związku ze swoimi danymi osobowymi?

Zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Państwu pewne prawa w odniesieniu do Państwa danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych - – użytkownik może w każdej chwili zażądać informacji o tym, jakie dane osobowe przechowujemy,
 • prawo do sprostowania danych – użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeżeli są one niepoprawne, a także uz-upełnienia niekompletnych danych,
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych, na warunkach określonych w art. 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – użytkownik może zażądać ograniczenia zakresu, w jakim przetwarzane są jego dane osobowe, na warunkach określonych w art. 18 RODO,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - użytkownik może sprze-ciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, na warunkach określonych w art. 21 RODO,
 • prawa do przenoszenia danych - w sytuacji, gdy przetwarzamy dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody lub zawartej umowy, użytkownikowi przysługu-je prawo otrzymania kopii danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie.

Podobnie, jak wspomniano w pkt. 2 powyżej, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyższe prawa mogą Państwo wykonać poprzez wysłanie nam odnośnego żądania, korzystając z formularza znajdującego się w zakładce „Kontakt” na Stronie Internetowej lub przesyłając je na adres e-mail lub którykolwiek z adresów pocztowych wskazanych w pkt. 1 powyżej.

Przysługuje Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Udział