Polityka prywatności i plików cookies

1. Wstęp

2. W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe?

3. Jakich plików „cookies” używamy na naszej stronie internetowej?

4. Komu możemy udostępnić Państwa dane osobowe?

5. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

6. Jakie przysługują Państwa prawa w związku z Państwa danymi osobowymi?


1. Wstęp

Niniejsza Polityka prywatności i plików „cookies” wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzane są Państwa dane osobowe w ramach strony internetowej www.etiinternational.com (dalej „Strona Internetowa”).

Podmiotami odpowiedzialnymi za przetwarzanie Państwa danych osobowych w ramach Strony Internetowej jako administratorzy danych są:

 • ETi EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A. (spółka rumuńska, wpisana do Rejestru Handlowego pod nr 32187285, z siedzibą w Sat Gherceşti, Comuna Gherceşti, ul. Aviatorilor nr. 10, Parc Industrial Craiova, U1/PIC/EI, Județul Dolj, Rumunia), oraz
 • ETi GIDA SANAYI VE TICARET A.S. (spółka turecka, pisana do Rejestru Handlowego pod nr 3810026750, z siedzibą w Hoşnudiye Mahallesi, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi No:11 - Tepebaşı ESKISEHIR / TURCJA), łącznie określane dalej w niniejszej Polityce prywatności i plików „cookies” jako „ETi” lub „my” lub „nas”.


Przetwarzane przez nas w ramach Strony Internetowej Państwa dane osobowe są podawane przez Państwa podczas wypełniania formularza na Stronie Internetowej lub w momencie kontaktu kontaktu z nami za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji zamieszczonych na Stronie Internetowej lub zbierane przez nas za pośrednictwem plików „cookies” na Stronie Internetowej.

Nie przechowujemy informacji ani plików „cookies” oraz nie mamy dostępu do informacji przechowywanych w Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie, tablecie itp.), z wyjątkiem sytuacji opisanych w ust. 3 poniżej.

Należy uważnie zapoznać się z niniejszą Polityką prywatności i plików „cookies”, a w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu e-mail dataprotection@etiinternational.com..

2. W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe?

W ramach Strony Internetowej zbieramy dane osobowe niezbędne do realizacji następujących celów:

 • Analiza korzystania ze Strony Internetowej przez odwiedzających, poprzez analityczne pliki „cookies”;
 • Zarządzanie reklamami według zainteresowań użytkowników za pomocą plików „cookies” analitycznych i/lub mediów społecznościowych;
 • Udzielanie odpowiedzi na wiadomości lub zapytania otrzymane za pośrednictwem formularza w zakładce „Kontakt” Strony Internetowej lub pocztą elektroniczną;


Ponieważ przetwarzanie Państwa danych osobowych w ramach Strony Internetowej odbywa się za Państwa zgodą (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia (UE) o ochronie danych), przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie do nas odpowiedniego zgłoszenia za pośrednictwem formularza znajdującego się w zakładce „Kontakt” Strony Internetowej lub adresu e-mail albo na którykolwiek z adresów pocztowych wskazanych w ust. 1 powyżej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku plików cookie, w związku z którymi wymagane jest wcześniejsze uzyskanie Państwa zgody, mogą Państwo wycofać swoją zgodę w sposób wskazany w ust. 3 poniżej.

W przypadku formularzy znajdujących się w zakładce „Kontakt” na Stronie Internetowej, pola niezbędne do obsługi Państwa zapytania i udzielenia odpowiedzi są oznaczone gwiazdką. W przypadku ich niewypełnienia, nie będziemy mogli udzielić odpowiedzi na Państwa zapytanie. Z drugiej strony nie ma obowiązku wypełniania wierszy, które nie są oznaczone gwiazdką.

3. Jakich plików cookie używamy na naszej stronie internetowej?

Nie przechowujemy informacji ani plików „cookies”, jak również nie uzyskujemy dostępu do informacji przechowywanych na Państwa urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.), chyba że wcześniej wyrażą na to Państwo zgodę lub tego rodzaju operacje są wykonywane wyłącznie w celu zapewnienia komunikacji za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej lub są bezwzględnie wymagane do świadczenia usługi społeczeństwa informacyjnego, o którą się Państwo zwrócili.

Plik „cookie” to niewielki plik składający się z liter i cyfr, który może być przechowywany w urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, telefonie, tablecie itp.), w momencie gdy użytkownik uzyskuje dostęp do usługi online za pośrednictwem aplikacji służącej do poruszania się w Internecie („przeglądarki”). Pliki „cookies” umożliwiają jego twórcy identyfikację urządzenia końcowego, na którym pliki „cookies” były przechowywany, przez cały okres ich istnienia.

Na Stronie Internetowej wykorzystywane są następujące pliki „cookies”:

 

Nazwa pliku „cookie”

Twórca (Eti lub strona trzecia)

Cel

Informacje przechowywane i do których ma dostęp plik „cookie”

Żywotność

Wymóg uzyskania wcześniejszej zgody (Tak/Nie)

ASP.NET_SessionId

ETİ

Podtrzymanie anonimowej sesji użytkownika

Sesyjny plik cookie platformy o ogólnym przeznaczeniu, używany przez strony internetowe utworzone przy użyciu technologii opartych

 na platformie Microsoft .NET. Zwykle używany do podtrzymywania przez serwer anonimowej sesji użytkownika.

Sesyjny

Nie

OptanonConsent

OneTrust

Zgoda na wykorzystywanie plików „cookies”

Ten plik cookie jest rozwiązaniem zgodności plików „cookies” opacowanym przez firmę OneTrust. Przechowuje informacje 

o kategoriach plików „cookies” używanych przez stronę internetową

 oraz o tym, czy odwiedzający wyrazili lub wycofali swoją zgodę na korzystanie z każdej kategorii. Dzięki temu właściciele stron internetowych mogą zapobiegać ustawianiu plików „cookies” w każdej kategorii w przeglądarce użytkownika,

 jeżeli 

nie wyrażono na to zgody. Normalna żywotność tego pliku „cookie” to jeden rok, dzięki czemu 

preferencje odwiedzających powracających na daną stronę internetową zostają zapamiętane. Plik ie zawiera żadnych informacji, 

które mogłyby umożliwić identyfikację odwiedzającego dana stronę internetową.

1 rok

Nie

_ga

Google

Śledzenie korzystania ze strony internetowej

Nazwa tego pliku „cookie” jest powiązana z Google Universal Analytics, 

który stanowi istotną aktualizację szeroko użytkowanej usługi analitycznej Google. Ten plik „cookie” służy do rozróżniania unikalnych użytkowników strony internetowej 

poprzez przypisanie im losowo wygenerowanej liczby 

jako identyfikatora klienta. Jest on zawarty w każdym wysłanym żądaniu na stronie internetowej 

i służy do kalkulacji danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii na potrzeby raportów analitycznych stron internetowych. Domyślnie plik wygasa po 2 latach, 

jednakże właściciele stron internetowej mogą to regulować.

2 lata

Tak

_gid

Google

Śledzenie korzystania ze strony internetowej

Nazwa tego pliku „cookie” jest powiązana z Google Universal Analytics, Jest to nowy plik „cookie”,

 a od wiosny 2017 r. Google nie udostępnia żadnych informacji z nim związanych.

 Prawdopodobnie przechowuje i aktualizuje unikalną zawartość każdej odwiedzanej strony.

1 dzień

Tak

_gat_UA-130109606-1

Google

Śledzenie korzystania ze strony internetowej

Jest to plik „cookie” typu wzór, który jest ustawiany przez Google Analytics. 

Zawiera on element wzoru w nazwie, który stanowi unikalny numer identyfikacyjny konta lub strony internetowej, 

do której się odnosi. Prawdopodobnie jest to odmiana pliku „cookie” _gat,

 który służy do ograniczania ilości danych rejestrowanych przez Google na stronach internetowych o dużym natężeniu ruchu.

Kilka sekund

TakW przypadku korzystania z plików cookie, niektóre z nich wymagają uprzedniej Państwa zgody. Prosimy o wyrażenie zgody na banerze wyświetlanym na stronie wejściowej Strony Internetowej. Takie pliki cookie są domyślnie ustawione jako nieaktywne. Mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę, zmieniając ustawienia dotyczące plików „cookies” w sekcji „Prywatność i pliki „cookies”” na Stronie Internetowej.

4. Komu możemy udostępnić Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe zbierane w ramach Strony Internetowej przetwarzane są przez administratorów danych wskazanych w ust. 1 powyżej. Mogą oni udostępniać Państwa dane osobowe określonym podmiotom (podmiotom przetwarzającym dane), w celu przetwarzania danych osobowych przez te podmioty w imieniu i na podstawie instrukcji administratorów.

W związku z tym możemy korzystać z usług podmiotów przetwarzających dane w celu prowadzenia Strony Internetowej (np. dostawcy usług IT) lub do przetwarzania danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem formularzy w zakładce „Kontakt” na nie Internetowej (np. dostawcy usług kontaktowych usługi centrum).

W celu uzyskania informacji o podmiotach przetwarzających dane, z których usług korzystamy, mogą Państwo za pośrednictwem formularza znajdującego się w zakładce „Kontakt” na Stronie Internetowej lub na adres e-mail lub którykolwiek z adresów wskazanych w ust. 1 powyżej wysłać do nas zapytanie w tym zakresie.

Jeśli chodzi o pliki cookie wykorzystywane przez osoby trzecie, dostęp do Państwa danych osobowych będą miały również te osoby trzecie, o których mowa w tabeli w ust/ 3 powyżej (na przykład Google, która jest spółką amerykańską). Ponieważ takie osoby trzecie mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, istnieje ryzyko, że Państwa dane osobowe gromadzone za pomocą plików „cookies” używanych przez Stronę Internetową nie będą zapewniały takiego samego poziomu ochrony danych osobowych, jak w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Należy wziąć to pod uwagę podczas wyrażania zgody na wykorzystywanie przez Stronę Internetową plików „cookies”.

Nie będziemy udostępniać Państwa danych osobowych innym stronom trzecim, chyba że wyrażą na to Państwo zgodę lub jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani przez władze lub obowiązujące przepisy prawa.

W celach wskazanych w ust. 2 powyżej Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora danych ETI GIDA SANAYI VE TICARET A.S. (i przez jego podmioty przetwarzające dane) w Turcji, która jest krajem znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i w związku z którą decyzja Komisji Europejskiej dotycząca adekwatności poziomu ochrony danych nie ma zastosowania. W związku z tym istnieje ryzyko, że Państwa dane osobowe nie będą objęte takim samym poziomem ochrony jak w Europejskim Obszarze Gospodarczym i należy wziąć to pod uwagę podczas wyrażania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach Strony Internetowej.

5. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Za wyjątkiem przypadków, w których obowiązujące przepisy prawa stanowią lub zobowiązują nas inaczej, będziemy przechowywać Państwa dane osobowe nie dłużej, niż jest to konieczne do celów, dla których dane osobowe są przetwarzane.

Tym samym

 • w odniesieniu do formularzy znajdujących się w zakładce „Kontakt” na Stronie Internetowej lub korespondencji otrzymanej za pośrednictwem adresu kontaktowego zamieszczonego na Stronie Internetowej (e-mail) będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomości lub zapytania oraz w celu udokumentowania prowadzonej z Państwem korespondencji, a także, w niektórych przypadkach, takich jak spory, przez okres postępowań rozstrzygania sporów przed sądami powszechnymi lub innymi organami o określonych kompetencjach do momentu rozstrzygnięcia sporu. W przypadku danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem plików „cookies” na Stronie Internetowej, dane te będą przetwarzane przez okres istnienia plików „cookies” (zgodnie z ust. 3 powyżej).
W każdym przypadku, jeżeli wycofają Państwo swoją zgodę, zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych i usuniemy je, z wyjątkiem przypadków, w których obowiązujące przepisy prawa stanowią lub zobowiązują nas inaczej.

6. Jakie przysługują Państwa prawa w związku z Państwa danymi osobowymi?

Na warunkach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu kilka praw dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych:

 • Prawo dostępu do danych osobowych: umożliwia uzyskanie potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane oraz, jeśli są one przetwarzane, to odpowiednich informacji dotyczących szczegółów przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • Prawo do sprostowania danych osobowych: umożliwia sprostowanie Państwa danych osobowych, jeśli są one nieprawdziwe;
 • Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”): umożliwia w określonych przypadkach usunięcie Państwa danych osobowych (np. jeśli wycofali Państwo swoją zgodę, a Państwa zgoda była jedyną podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych);
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: umożliwia wystosowanie do nas żądania niewykorzystywania Państwa danych osobowych, z wyjątkiem ich przechowywania, w przypadku, gdy: (i) kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych (do czasu weryfikacji ich prawidłowości); (ii) sprzeciwiają się Państwo usunięciu swoich danych osobowych w przypadku ich przetwarzania niezgodnego z prawem; (iii) zwracają się Państwo do nas z prośbą o podanie pewnych danych w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego; (iv) sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu swoich danych pod określonymi warunkami;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: umożliwia wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w warunkach i granicach przewidzianych przez prawo;
 • Prawo do przenoszenia danych: umożliwia Państwo otrzymanie przekazanych nam przez Państwa danych osobowych w strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przesłanie tych danych osobowych innemu administratorowi danych.


Podobnie, jak wspomniano w ust. 2 powyżej, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z wymienionych powyżej praw, mogą Państwo za pośrednictwem formularza znajdującego się w zakładce „Kontakt” na Stronie Internetowej lub na adres e-mail lub którykolwiek z adresów wskazanych w ust. 1 powyżej wysłać do nas zapytanie w tym zakresie.

Ostatecznie przysługuje Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Ustawienia plików „cookies”